Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Dárkové poukazy

Udělejte radost svým blízkým a věnujte jim dárkový poukaz na kroužek či tábor.

Poukaz je možné použít na kroužky VĚDA NÁS BAVÍ, příměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO, kroužky HEJBNI MOZKEM, kroužky KOSTKY NÁS BAVÍ nebo příměstský tábor HEJBNI MOZKEM. Poukaz obdržíte na email po provedení úhrady.


Poukaz Cena Počet Celkem cena
Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč 500
Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč 1 000
Dárkový poukaz v hodnotě 1500 Kč 1 500
Dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč 2 000
Dárkový poukaz vlastní hodnoty:
Celkem: 0
Doručení: elektronicky na email po provedení úhrady (PDF)
Celkem vč. dopravy 0
Částku prosím uhraďte na bankovní účet č.: 2107337868/2700
Poukaz bude zaslán na email po provedení úhrady.

 

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování