Kreativní mysl

Pro kreativní děti v ZŠ

Kroužek KREATIVNÍ MYSL

Kroužek Kreativní mysl jsme vymysleli pro kreativce a děti, které chtějí tvořit. Chceme podporovat kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice.

Finanční příspěvky na kroužky

Kroužky můžete také hradit pomocí různých programů:

 • Benefit Plus  
  U nás se přihlásíte na vybraný kroužek a následně můžete na stránce Benefit Plus (odkaz zde Vám otevře přímo objednávku v aplikaci Benefit Plus) uhradit pomocí Benefit Plus programu. My se o tom dozvíme a uhrazenou částku Vám u přihlášky zaevidujeme.
 • Přes zaměstnavatele na fakturu (možno čerpat i přes fond FKSP)  
  Fond kulturních a sociálních potřeb. Jedná se o fond, kam si mohou firmy ukládat peníze pro využití svými zaměstnanci za volnočasové aktivity. V případě firem se poté jedná o nedaňový náklad.

  Čerpání FKSP poté probíhá tak, že poskytovatel služby (například Veda nas bavi o.p.s.) vystaví fakturu a ta je předána zaměstnavateli. Na fakturu je potřeba uvést samozřejmě údaje, které zaměstnavatel požaduje. Následně je faktura zaměstnavatelem proplacena.
 • Sodexo
 • Edenred

Součástí programu jsou témata:

 • expresivní malba
 • kresba
 • sochařské techniky
 • netradiční výtvarné techniky
 • recyklace
 • media
 • historie
 • architektura

Záměrem programu je naučit děti myslet v souvislostech, rozvíjet měkké dovednosti napříč různými řemeslnými, výtvarnými a mediálními technikami s jasným výstupem v podobě tematického výrobku.

Kroužek je určen dětem od 8 do 12 let. Kroužek trvá 60 minut a má 10 lekcí za pololetí. Část LEKCÍ je věnována aktivačním hrám, rozvoji myšlení a aktivaci smyslů. Druhá část je věnována výtvarnému, řemeslnému a kreativnímu tvoření.

Přihlásit se na kroužek

Kdy, kde a jak kroužky pro děti probíhají

 • ve školách ve všech krajích ČR dle nabídky (Praha, Brno, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Liberec, Karlovy Vary, Zlín, Ostrava a další města)
 • 1x týdně (60 min)
 • 10 lekcí/pololetí (Děti je možné přihlásit i během pololetí.)
 • nahrazení výuky v případě prázdnin či svátku - nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou
 • dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky
 • děti převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, výuka bude probíhat v určené učebně školy

Dotkneme se těchto dovedností

 • kreativní, abstraktní, technické a praktické myšlení
 • kombinační myšlení, spolupráce při směrování k dohodě
 • představivost, a její přenesení na papír (představivost je často mnohem větší, než dokážeme zaznamenat a popsat svými schopnostmi)
 • vnímání barev, představa celku složeného z detailů (syntéza)
 • budování důvěry, naslouchání a dovednost vedení / navigace
 • procvičení paměti, pozornosti, soustředění, vzájemná podpora
 • vnímání vnitřních pocitů a rozpoložení a jejich rozpoznávání a uvědomění
 • empatie
 • aktivace smyslů - hmat, sluch, zrak

    

Cena

 • Praha: od 1 790 Kč *
 • ostatní města: od 1 490 Kč *
 • sourozenec přihlášený na kroužek má automaticky 25% slevu

(* cena se může na jednotlivých školách lišit kvůli nájmu)

Praktické výstupy

 • každé téma má svůj vlastní výrobek a odlišnou výtvarnou techniku
 • zaměřuje se na jinou část dětské tvořivosti, smyslů, motoriky
 • lekce jsou samostatné, nenavazují na sebe (nevadí, když dítě chybí)
 • zahrnuto široké spektrum výtvarných postupů
 • dítě pozná a prakticky si vyzkouší rozličné výtvarné techniky
 • rozvine své schopnosti - motorika, výtvarné cítění, představivost
 • formou aktivačních a doplňkových her podpoří další své kvality
 • užije si radost z vlastních i společných výtvorů

Přihlásit se na kroužek

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

sdílet

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování