GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ!
Můžete kdykoliv změnit termín nebo 14 dní před zahájením přihlášku stornovat a vrátíme vám plnou částku.
Více v obchodních podmínkách ZDE.
Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

MASTER LEKTOR
pro učitele ve školách

Omniveda / Věda nás baví o. p. s. se od roku 2011 specializuje na navrhování a vývoj vhodných programů akreditovaných MŠMT doplňující školní osnovy a mimoškolní aktivity.

Náš projekt Master Lektor je primárně určen pro všechny nadšené pedagogické pracovníky a přátele škol, kteří chtějí samostatně zrealizovat a vést kroužek VĚDA NÁS BAVÍ, KREATIVNÍ MYSL nebo MEDIÁLNÍ KROUŽEK.

Proč právě my?

 • Dostanete odpovídající odměnu až 460,- Kč za hodinu vedení kroužku/dle počtu přihlášených dětí.
 • Nudnou administrativu uděláme za Vás.
 • Máte veškerou naši podporu (materiální, metodickou, administrativní)
  - materiální (veškerý materiál od nás dostanete přímo domů nebo na určenou adresu)
  - metodickou (budete mít k dispozici metodicky zpracované hodiny s obrazovou přílohou a videem, pracovní listy a další doprovodné materiály)
  - administrativní (platby, Vaše daně, přihlašování dětí a další úkony jsou na nás)
 • Máte plnou podporu našeho koordinátora, který Vám se vším pomůže.
 • Získáte záštitu společnosti akreditované MŠMT.
 • Vaší práce si budeme vážit.

Jak to funguje?

 • Jako Master lektor si se školou domluvíte propůjčení třídy a povolení ředitele s výukou kroužku. Pomůžeme vám s propagací samotné aktivity ve Vašem městě a kompletně administrativně zajistíme vedení dětí na kroužku i platby.
 • Máme kompletně připravený program na všechny aktivity, ke kterému máte po celu dobu lektorování přístup a k Vaší podpoře budete mít zkušeného koordinátora, na kterého se vždy se vším můžete obrátit. Spolupráce probíhá na základě smlouvy. Naše kroužky Vás ani Vaši účetní nijak administrativně nezatíží.

Co musíte splňovat, abychom mohli spolupracovat?

 • Plnoletost.
 • Pozitivní vztah k dětem, ochotu jednat se školou i rodiči.
 • Mít praxi ve vedení dětského kolektivu nebo odpovídající vzdělání velkou výhodou.
 • Mít volné odpoledne týdne (kroužky se většinou konají mezi 13 a 16 hodinou).

Proč to děláme?

 • Z mnohaletých zkušeností víme, že mezi našimi nejlepšími lektory převažují učitelé základních a mateřských škol, kteří znají prostředí školy a k dětem mají vybudovaný vztah.

Finanční odměna

 • Až 460,- Kč za hodinu vedení kroužku.

Mám zájem

kroužky - experiment světloděti zkouší funkci ledvinlekce oko a jeho funkceosvědčení za účast na kroužku

Mám zájem o pozici Master lektor

Nebo pokud nemůžete přiložit CV, prosíme o doplňující informace:

 

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o pracovní pozici. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje zadané do formuláře výše byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány nad rámec jednání o pracovní pozici za účelem možné nabídky pracovní pozice v budoucnu a to po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na masterlektor@vedanasbavi.cz

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací zde.
cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz