Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

O nás

Mnoho sociologů a antropologů tvrdí, že technologický rozvoj je primárním faktorem, který pohání vývoj lidské civilizace.

Technologický pokrok postupuje rychlým tempem. Představte si, že 80% všech vědců, kteří kdy mezi námi žili, jsou živí právě v současnosti. Věda je všude kolem nás, je součástí našich každodenních životů. Jednotlivé pokroky ve vědě a technologii mění náš svět neuvěřitelnou rychlostí a budoucnost našich dětí bude ještě více záviset na technologických objevech, které my si dnes můžeme jen představovat.

Budoucnost našich dětí se tak s pokrokem v oblasti vědy stane na technologiích ještě závislejší. Na to, aby mohly děti v budoucnu vyniknout nebo prostě přežít, budou potřebovat alespoň koncepčně porozumět vědě a technologii.

Proto, abychom poskytli našim dětem trochu podpory, vytvořili jsme projekt VĚDA NÁS BAVÍ. Naším posláním je nadchnout mladé lidi pro studium vědy, s cílem vychovat budoucí vedoucí představitele v oblasti vědy a technologie, a to cestou podmanivých a interaktivních výukových programů.

Projekt VĚDA NÁS BAVÍ chce  poskytnout dětem zkušenosti s bádáním už v raném věku, což povede k podnícení jejich zájmu o vědní obory i v budoucnu.

Se společností VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. spolupracují lektoři zejména z řad vysokoškolských studentů, absolventů a doktorandů, kteří prošli interním školením.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování