Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

1. pololetí 2014/2015 - odznak Isaac Newton

Na letošní certifikát i odznak jsme vložili mnoho prvků a mezi nimi jsme schovali i několik hádanek. 
Rozluštíte je?  

školní rok 2014/15 - odznak Isaac Newton

 • Najdete na certifikátu miniaturu Newtonovy houpačky?
 • Naleznete tři pohybové zákony?
 • Jaké je jméno patrona tohoto pololetí?

školní rok 2014/15 - certifikát Isaac Newton

 • na certifikátu naleznete zrcadlový dalekohled, jeden z vynálezů Isaaca Newtona
 • nejjednoduší verzi binomické věty
 • nákres Sluneční soustavy, který zobrazuje Newtonovo propojení Keplerových poznatků o pohybu vesmírných těles a zákonu gravitace
 • pověstné jablko symbolizující Newtonův objev gravitace

Patron Isaac Newton

Narozen: 4. ledna 1643
Zemřel: 31. března 1727

Jestli na Isaaca Newtona spadlo jablko ze stromu, nevíme. Víme ale, že to byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva a že učinil z fyziky moderní a ucelenou vědu na úrovni dnes nazývané klasická fyzika.

 • sepsal knihu Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, která bývá označována jako nejdůležitější kniha historie vědy, a stojí u zrodu klasické mechaniky
 • formuloval zákon gravitace a tři zákony pohybu
 • na základě Keplerových poznatků o pohybu planet dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles
 • vytvořil teorii o zachování hybnosti a momentu hybnosti těles
 • sestrojil první zrcadlový dalekohled
 • vymyslel tzv. „Newtonovu metodu“ pro řešení soustav nelineárních rovnic a přispěl k výzkumu mocninných řad

Zajímavost

 • Newton věřil, že je vyvolen Bohem, aby specifikoval bibli, a proto větší část svých textů věnoval právě jejímu vysvětlování a dopisování. Také se domníval, že konec světa přijde do roku 2060.

 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování