Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

2. pololetí 2013/2014 - odznak Louis Pasteur

Odznak ti pomůže nalézt odpovědi na následující otázky:

  • Dokážeš pojmenovat všechny typy živočichů?
  • Najdeš na odznaku zvíře, které mezi ostatní nepatří?
  • Jaké jméno je napsáno kolem bakterie? (nápověda: podívej se na odznak v zrcadle)

patron Louis Pasteur

Narozen: 27. prosince 1822
Zemřel: 28. září 1895

Přestože měl Louis Pasteur mimo jiné i malířský talent, stal se z něj slavný zakladatel nových vědeckých oborů stereochemie (nauka o prostorovém uspořádání atomů v molekulách), mikrobiologie (věda studující mikroorganismy) a imunologie (věda zabývající se zkoumáním imunitního systému). Louis Pasteur je také objevitelem vakcín proti sněti slezinné a vzteklině a celkově je jedním z nejvýznačnějších vědců 19. století.

  • Pasteur se podílel na objevu potravinářské technologie kvašení. Vědecky potvrdil, že alkoholové kvašení je způsobeno kvasinkami a kvašení je dílem živých buněk bez přístupu vzduchu.
  • Podobně vyřešil i problém kysnoucího mléka. Procesu, při němž je mléko pod tlakem ohřáto na vysokou teplotu, aby došlo ke zničení kvasinek a mikrobů, dnes říkáme pasterizace.
  • Pravděpodobně největší Pasteurův objev je důkaz, že některé organismy dokáží žít bez kyslíku a jsou tzv. anaerobní.
  • Založil další vědní obor, imunologii, neboli nauku o obranných schopnostech organismu proti infekcím.

V povědomí lidstva je Louis Pasteur znám objevem očkovací metody, která zabraňuje onemocnění vzteklinou u lidí pokousaných vzteklým zvířetem.

Uvést očkovací látku v 19. století do praxe nebylo pro Pasteura vůbec jednoduché. Úskalí vědy v této době dokládá následující příběh:

Dne 6. 7. 1885 do Pasteurovy laboratoře vešli tři lidé. Muž v nedělních šatech zámožného venkovana, žena v alsaském národním kroji a její malý syn s ovázanou rukou. Byl to devítiletý Josesph Meister, pokousaný vzteklým psem. Místní lékař doporučil matce, aby vyhledala doktora Pasteura v Paříži. Bledá alsasanka čeká odpověď od doktora, který není lékařem.

A tak stál Louis Pasteur před osudovým rozhodnutím: vyzkoušet očkovací látku na člověku. Protože by dítě bylo odsouzeno ke strašné smrti, rozhodl se podstoupit tento záchranný experiment. A uspěl.

Tomu úspěchu předcházelo dvanáct nejtěžších dní a nocí v životě Louise Pasteura. Zatímco chlapec po první injekci pokojně usnul s darovaným morčátkem v náručí, Pasteur nemohl usnout a kulhaje chodil po chodbách ústavu. Paní Pasteurová, asistenti a dva lékaři, kteří dítěti píchali injekce, se velmi obávali o Pasteurův život. Přiměli ho, aby na čas odjel z Paříže a odpočinul si na venkově. Ale i tam Pasteur zažíval muka, obávaje se špatných zpráv.

31. července 1885, dva týdny po kontrolní injekci, která u neočkovaného tvora musí nutně vyvolat vzteklinu, odešel Joseph Meister zcela zdráv domů.

Tento malý chlapec tak navždy vešel do dějin lékařství jako dítě, které vstalo z mrtvých.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz