Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

2. pololetí 2017/2018 - odznak a osvědčení Mikuláš Koperník

Mikuláše Koperníka můžeme právem považovat za všestrannou osobnost renesančního období. V Polsku, své vlasti, se po studiích uplatnil nejen ve všech oborech, které studoval, ale navíc v národohospodářství i v politickém životě. Zastával během života řadu vysokých funkcí, byl i generálním administrátorem celé warmijské oblasti a nejeden čas zastupoval i biskupa. Kromě toho řídil i obranu hradu Olštýna při nájezdech německých rytířů. Lze tedy říci, že bylo vlastně štěstím, že svůj intelekt přes množství jiné práce a neklid doby uplatnil právě v astronomii.

Odznak Mikuláš Koperník

 • Heliocentrická soustava
 • Podobizna Mikuláše Koperníka

Osvědčení Mikuláš Koperník

 • Podobizna a Mikuláše Koperníka
 • Geocentrická a heliocentrická soustava
 • Citát: „Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.“
 • Vlajka Polského království
 • Podpis Mikuláše Koperníka
 • Fotka knihy Mikuláše Koperníka

Patron Mikuláš Koperník

narozen 19. února 1473 v Toruni
zemřel 24. května 1543 ve Fromborku

Mikuláš Koperník byl polský astronom, matematik, právník, stratég a lékař, římskokatolický duchovní a tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie.

Největším Koperníkovým přínosem bylo zkoumání, zda je správná geocentrická nebo heliocentrická představa světa. Podle něj jednoznačně vítězila heliocentrická představa, ale obával se s touto myšlenkou vystoupit veřejně.

Zcela zásadním rokem v jeho životě byl rok 1543, kdy v Norimberku vychází tiskem jeho dílo Šest knih o obězích nebeských sfér, na kterém pracoval přibližně třicet let. Podal zcela přesvědčivé důkazy, že nikoliv Země, ale Slunce je středem vesmíru a Země je jen jednou z planet, které kolem Slunce obíhají po svých trajektoriích. Provedl velmi kvalitní pozorování, naměřená data propočítával, rýsoval modely sluneční soustavy a vše důkladně zapisoval.

Koperník stanovil, že Země neobíhá kolem Slunce sama, ale společně s dalšími planetami sluneční soustavy, a to s Merkurem, Venuší, poté je Země, Marsem, Jupiterem a Saturnem – Uran a Neptun v Koperníkově době ještě nebyly známy.

Koperníkovu tezi ohledně heliocentrické soustavy o osmdesát let později potvrdil německý matematik a hvězdář Johannes Kepler.

Zajímavosti

 • Jsou po něm pojmenovány krátery na Měsíci a na Marsu a také v roce 2009 objevený prvek kopernicium s protonovým číslem 112.
 • Bez Koperníka by nebyly objeveny ani Keplerovy zákony, ani gravitační teorie.
 • Rukopis Koperníkova díla zakoupil v Heidelberku český student Jan Amos Komenský.
 • Z faktu, že Země má kulatý tvar, Koperník stanovil, že jednou za 24 hodin se Země otočí kolem své osy a že jednou za rok oběhne kolem Slunce po kružnici.
 • Dále stanovil, že zemská osa svírá s rovinou ekliptiky úhel 66,5 stupně, což má za následek střídání ročních období.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování