Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Vědecké léto 2015 - odznak a certifikát Voda nás baví

Tématem tábora VĚDECKÉ LÉTO 2015 je příběh malé kapky vody. Na letošní certifikát i odznak jsme vložili mnoho prvků, které s tématem souvisí, a schovali i několik hádanek. Rozluštíte je?  

VĚDECKÉ LÉTO 2015 - ODZNAK 

  • Která pro život nezbytná molekula je zde zobrazena? 
  • Jak se jmenuje živočich, který je schovaný na odznaku?
  • Poznáš dvě skupenství vody znázorněné na odznaku?

VĚDECKÉ LÉTO 2015 - CERTIFIKÁT

  • vidíme maskota letošního tábora - kapku vody
  • schematicky je nastíněn koloběh vody v přírodě
  • naleznete zde chemický vzorec a molekuly vody
  • nejenom rostliny, ale i živočichové potřebují vodu ke svému životu

patron Kapka vody

Narozena: cca před 4,5 miliardami let na zemi

Kapka vody, známá také pod názvem životodárná kapalina, oxidan či H2O je stará téměř jako náš svět. Její život je značně proměnlivý až magický, je schopna na sebe vzít mnoho podob, od kapalného skupenství, přes pevné skupenství ve formě ledu až po plynnou strukturu, jako je vodní pára. Mimochodem, věděli jste, že právě vodní pára je uváděna jako hlavní plyn způsobující globální oteplování? Bez vody by nebyl život, voda je nejdůležitější surovinou na Zemi. Naše planeta je téměř ze 70 % pokryta vodou. A nejenom to. V celém vesmíru se nachází velké množství vody, voda dala základ vzniku Slunce, sluneční soustavě a řadě komet. Nezanesly právě komety i většinu vody na naši modrou planetu?

Voda je součástí koloběhu, ve kterém se neustále obnovuje. Kapky nemají padáky, řítí se dolů tak rychle s větrem o závod, že mají co děla aby neuschly. Kapka, která spadne z mraku na zem, má za sebou dlouhou cestu. Když je na zemi, tak se buď okamžitě vypaří, nebo se vsákne do země. Když se dostane do řeky, kapka započne svou pouť do moře, ze kterého se později vypaří. Znovu se vrátí na zem v podobě dešťové kapky. A tak se to stále opakuje v nikdy nekončícím koloběhu vody. Bez koloběhu vody by nebyly mraky ani déšť, ani duha a ani řeky. Neexistovala by ani sladká, ani pitná voda, a tudíž by nebyly rostliny. Velké stromy, malé květinky i trnové keře a tráva … a nebyli by ani lidé.

A jsou to právě lidé, kterým kapka vody pomáhá a usnadňuje život. A to kvalitní život. Proto si kapky vody musíme vážit, hýčkat si ji, starat se o ni a doufat, že nám nezmizí a stále nás bude svojí přítomností uchvacovat.

ŘEŠENÍ: 

1) MOLEKULA VODY
2) ŽRALOK
3) PLYNNÉ a KAPALné

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz