Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Lekce V / 13 - Srdce

Cíl lekce:

Žáci se naučí, kde v lidském těle leží srdce a k čemu nám slouží. Na modelu si ukáží cirkulaci krve malým a velkým krevním oběhem. Popíší stavbu srdce a průchod okysličené/odkysličené krve jednotlivými částmi srdce.

Zeptejte se Vašich dětí:

 • Co je to srdce?
 • K čemu slouží?
 • Co je to krev?
 • Čím je krev rozváděna a sbírána po celém těle?
 • Co značil na našem modelu obrázek plic?
 • Proč jsme na dno krabice (ze spodní strany), kreslili člověka?
 • Do které ze síní je přiváděna odkysličená krev?
 • Do které ze síní je přiváděna krev okysličená?                         

Srdce

Srdce je dutý svalový orgán, který svými pravidelnými stahy (chová se jako pumpa) zajišťuje oběh krve tělem, a tím i přenos dýchacích plynů, živin, odpadních látek a další funkce. Je kryto vazivovým obalem - perikardem.

Srdce je uloženo za hrudní kostí, směřuje svým hrotem vlevo (směrem "do" levé plíce (která je v důsledku uvolnění místa srdci tvořena pouze 2 laloky). Hmotnost srdce člověka se pohybuje průměrně kolem
300 – 350 g u mužů, u žen váží kolem 250 – 300 g.  Svým způsobem se jedná o zbytnělou cévu velikosti pěsti.


Srdce
Obrázek Heart anterior exterior view od Patrick J. Lynch[CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Stavba srdce

Srdce dělíme na pravou a levou polovinu. Každá polovina má síň a komoru.

Srdce má 3 vrstvy:

 • vnitřní výstelku = ENDOKARD
  • nitroblána srdeční
  • vytváří mezi síněmi a komorami cípaté chlopně (mezi pravou síní a komorou chlopeň trojcípou, mezi levou síní a komorou chlopeň dvojcípou)
 • střední vrstvu = MYOKARD
  • je tvořena příčně pruhovanou svalovinou
  • svalová vlákna jsou propojena v prostorovou síť
  • lepší přenos vzruchů po srdci
  • nejsilnější svalovina je v levé komoře (o síle 34 cm)
 • vnější vrstvu = EPIKARD
  • vazivová blána, která tvoří povrch srdce
  • přechází v PERIKARD (osrdečník)

Srdce má 2 síně (pravou - PS a levou - LS) a 2 komory (pravou - PK a levou - LK). Mezi pravou síní a komorou je trojcípá mitrální chlopeň, mezi levou síní a komorou chlopeň dvojcípá. Pravá a levá část srdce jsou odděleny svalovitou přepážkou (septem). Obě síně mají poměrně slabou stěnu, vybíhají v malé výdutě = srdeční ouška (místo operačního přístupu). Svalovina komor je mnohem silnější než svalovina síní, L komora má silnější svalovinu než P komora.

Průtok krve srdcem

Cévy:

 • tepny
  • vedou krev ZE srdce
  • vedou okysličenou krev (mimo plicní kmen a tepny, které vedou odkysličenou krev)
  • značené červenou barvou (mimo plicní kmen a tepny, které jsou modré)
 • žíly - vedou krev DO srdce
  • vedou odkysličenou krev (mimo plicních žil, které vedou okysličenou krev)
  • značené modrou barvou (mimo plicních žil, které jsou červené)


Stavba srdce
Obrázek Diagram of the human heart (cropped) (upraveno)od Wapcaplet [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Horní a dolní dutá žíla přivádí do pravé síně odkysličenou krev z celého těla. Trojcípou chlopní je krev vedena do pravé komory a odtud poloměsíčitou chlopní do plicního kmenu, který se větví na plicní tepny. Plicní tepny vedou odkysličenou krev do plic, kde dochází v plicních sklípcích k okysličení krve. Z plic je krev vedena plicními žilami do levé síně, odkud dále proudí dvojcípou chlopní do levé komory. Z levé komory je krev vedena přes poloměsíčitou chlopeň do oblouku aorty a odtud je okysličená krev tepnami rozváděna do celého těla.

 
Průchod krve srdcem
Obrázek Diagram of the human heart (cropped) (upraveno)od Wapcaplet [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Krevní oběh

Malý krevní oběh

 • dodává srdci okysličenou krev
 • okysličená krev projde z levé síně přes dvojcípou chlopeň do levé komory a odtud do tepny srdečnice (aorty) a odtud do tkání
 • stahem z pravé komory plicní tepnou do plic, kde je okysličena
 • okysličená krev z plic jde plicní žilou do levé síně srdce

Velký krevní oběh

 • odkysličená krev se vrací horní a dolní dutou žílou ze tkání do pravé síně srdce
 • z pravé síně přes trojcípou chlopeň je krev vedena do pravé komory a odtud do plicního oběhu
 • do velkého krevního oběhu patří:
  • ledvinový oběh = odstraňuje z těla rozpuštěné odpadní látky
  • vrátnicový oběh = vede játry a zajišťuje dodání živin do krve

Velký a malý krevní oběh
Obrázek 2101 Blood Flow Through the Heart od OpenStax College [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Pokud vás téma zaujalo a chcete se dozvědět více:

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování