Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Lekce VI / 01 - Film

Cíl lekce:

Žáci zjistí, na jakém principu funguje film a jaké vlastnosti lidského oka využívá. Prakticky si pak zkusí vyrobit jednoduché animované filmy několika různými způsoby.

Zeptejte se Vašich dětí:

  • Co je to film?
  • Jak film vzniká?
  • Jak se měnil film v průběhu času?
  • Jak lze vytvořit pohyblivý obrázek?
  • Která vlastnost lidského oka nám umožňuje vidět rychlé střídání obrázků jako plynulý pohyb?
  • Jak se nazývá přístroj k zachycování pohybu?                            

Film

Film je v kině či v televizi tvořen posloupností nehybných obrázků. Ve filmu se využívá 24 obrázků za sekundu, v televizním vysílání je to pak 25 obrázků za sekundu. Iluze pohybu pak vzniká až v mozku diváka, což je dáno tím, že lidské smysly a centrální nervová soustava mají určitou setrvačnost.


Cívka
Obrázek film-movie-projector-reel-spool od OpenClips [Public domain], via Pixabay

Setrvačnost lidského oka

Setrvačností lidského oka se rozumí schopnost rozeznat dva následující světelné vjemy jako oddělené. V podstatě se jedná o určitou nedokonalost lidského oka, kdy oko nedokáže ihned reagovat na všechny světelné změny. Obvykle se udává jako setrvačnost lidského oka 0,1 s.

Při frekvenci 24 (resp. 25) obrázků za sekundu je obraz vnímán jako blikající, což je pro pozorování obrazu velmi nepříjemné a po delším sledování by vyvolalo únavu zraku. Pokud jednotlivé obrazy následují po sobě rychleji než je oko schopno zvládnout, splývají v jeden. Proto se dnes v kině i v televizi každý obrázek filmu promítá dvakrát (tzn. 48 obrázků za sekundu v kině a 50 obrázků za sekundu v televizi).

Animace

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících objektů, čehož se využívá mimo jiné i v animovaném filmu. V překladu slovo animace znamená „oživení“. Princip animace spočívá v zaznamenávání sekvence snímků, které jsou samy o sobě statické a jen drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování za sebou pak vzniká díky setrvačnosti lidského oka dojem pohybu.

Při klasické animaci se animovaný film vytváří pomocí specializovaných filmových trikových kamer, kdy jednotlivá políčka filmu jsou kamerou fotografována postupně po jednotlivých obrázcích, a to mnohem pomaleji než je tomu u klasického filmu.

 

Animace
Obrázek animation-boy-child-motion od OpenClips [Public Domain], via Pixabay

Kinematografie

Kinematografie je souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním. K rozvoji filmu došlo koncem 19. století, kdy se v roce 1895 začaly promítat první filmy bratří Lumièrů. Tyto filmy neměly příběh, byly pouze dokumentární (např. příjezd lokomotivy na nádraží). Postupem času se film stával poměrně oblíbeným. Zpočátku převažoval žánr groteska, jehož nejvýznamnějším představitelem byl Charlie Chaplin. Nejprve byl film černobílý, nezvukový, natáčený kamerou s ruční klikou, časem kamera získala motor, film zvuk a nakonec i barvu

 

Černobílé a barevné filmy
Obrázky Chaplin City Lights still od United Artists [Public domain], via Wikimedia Commons;
A Midsummer Night's Dream 1935 [Public Domain], via Wikimedia Commons;
The Wizard of Oz (1939) od Insomnia Cured Here [CC BY-SA-3.0], via Flickr

Filmová kamera

Filmová kamera je technické zařízení, pomocí něhož je možné zachytit obrazy pro kinematografii, televizi apod. V podstatě se jedná o speciální fotoaparát upravený pro kontinuální fotografování.

Principem je neustálé zaznamenávání obrazů na filmový pás, kdy doba mezi jednotlivými snímky musí být kratší než hranice rozpoznatelnosti lidského oka. Při promítání takto nasnímaných obrazů stejnou rychlostí, jakou byl původní obraz nasnímán filmovou kamerou, vnímá lidské oko obraz jako neustále se pohybující, protože jednotlivé obrazy se v lidském mozku „slévají“ dohromady.

 

Filmová kamera
Obrázek Arri Alexa camera od Sean P. Anderson [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Filmový pás

Kinematografický filmový pás je průhledný ohebný materiál, na němž je nanesena fotografická citlivá vrstva a na bocích je opatřen dírkami, které umožňují jeho posun ve filmové kameře nebo v promítačce. V podstatě se jedná o vícevrstvý fotografický materiál. Standardní šířka filmového pásu je 35 mm. 

Filmový pás
Obrázek charlie-chaplin-film-movie-tape od OpenClips [Public Domain], via Pixabay

Filmový projektor (promítací stroj, promítačka)

Filmový projektor je zařízení, které umožňuje sledovat natočené filmy.

 

Promítačka filmů
Obrázek HK Hung Hom 寶石戲院 Lux Theatre 電影放映機 Movie film projector 11-Mar-2013 od Mandralimari [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pokud vás téma zaujalo a chcete se dozvědět více:

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování