Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Aдаптаційний табір для дітей, які емігрують з України

Метою  табору є адаптація дітей з України до чеського середовища, поліпшення чеської мови та підготовка до вступу до чеських шкіл.  

Табор буде працювати кожен день від 8:00 – 12:00, або 12:30 – 16:30 (в заяві ). Для дітей підготовлена цікава програма  , наповнена розвиваючими та спортивними  іграми  a також наукові експерименти в нашому кружку.

Про дітей потурбуються два педагоги , один з яких володіє достатнім рівнем української мови для найкращого порозуміння .

Зобразити місце та час

Для кого міський табір підготовлений:

 • Tабір  від 3 до 15 років (розподіл за віком знайдете в регестраційному формулярі).

Коли і де зачне діяти міський табор:

 • Кожен робочий день впродовж літніх канікул від 8:00 до 12:00 або від 12:30 до 16:30.
 • Kожна дитина може бути зареєстрована до табору декілька разів впродовж цілого літа.

Ціна

 • адаптаційний табір для дітей, які емігрували з України є БЕЗКОШТОВНИЙ  
 • Реалізації проекту  під підтримкою Міністерства освіти юнацтва та спорту.
 • В таборі забезпечений питний режим впродовж всього часу роботи та легкі страви для дітей.

Для завантаження/ стягнення:


Adaptační tábor pro děti migrující z Ukrajiny

Cílem adaptačního tábora je adaptace dětí z Ukrajiny do českého prostředí, zlepšení českého jazyka a příprava na nástup do českých škol.

Tábor bude probíhat vždy 4 hodiny denně, a to 8:00 – 12:00, nebo 12:30 – 16:30 (upřesněno v přihlášce). Na děti čeká pestrý program plný her, sportovních aktivit a zkusíme si také zajímavý vědecký experiment z našich kroužků.

O skupinu dětí se postarají dva vedoucí, jeden z nich s minimálně částečnou znalostí ukrajinského jazyka, pro lepší dorozumění.

Zobrazit lokality a termíny

Pro koho je příměstský tábor určen

 • Tábor je ideální pro všechny děti od 3 do 15 let (rozdělení dle věku najdete v přihlášce).

Kdy a kde příměstský tábor probíhá

 • Každý pracovní den během letních prázdnin od 8:00 do 12:00 nebo od 12:30 do 16:30.

Cena

 • adaptační tábor je pro děti migrující z Ukrajiny ZDARMA.
 • Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Tábor zahrnuje pitný režim po celou dobu konání a svačinu pro děti.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz