Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Workshopy

Zpestřete si školní rok netradiční událostí! Nabízíme zajímavý a smysluplný program pro žáky mateřských škol, 1. a 2. stupně ZŠ i gymnázií.

Vědecké projekty jsou zaměřeny na práci s celou třídou. Pod vedením zkušených lektorů se účastníci seznámí s taji vědních oborů - chemie, fyziky, biologie, věd o Zemi a aplikovaných věd.

Jak workshop probíhá

 • účastníci se rozdělí do „vědeckých týmů“ (3 – 5 členů)
 • členové týmů provádí jednotlivé pokusy a řeší zadané úkoly
 • součástí programu může být závěrečná vědomostní soutěž a vyhlášení vítěze
 • pokusy jsou zábavné a zcela bezpečné

Kdy a kde workshop probíhá

 • workshop lze uspořádat kdykoliv během školního roku
 • ideální pro projektové dny pořádané školou
 • libovolný termín dle dohody

Co workshop dětem přinese

 • prohloubí si znalosti
 • osvojí si pravidla pro práci ve skupině
 • dozvědí se zajímavosti ze světa vědy
 • vyzkouší si připravené experimenty
 • naučí se spolupracovat

Typy workshopu

 • Ve třídě je přítomen lektor, který provede skupinu připravenými pokusy. Na 1 vyučovací hodinu vychází 2 - 3 pokusy.
 • Ve třídě je přítomen lektor, který provádí každou hodinu stejné pokusy. Jednotlivé třídy se postupně střídají.

Vědecký workshop podle vašich představ

Chcete mít program zaměřený fyzikálně, chemicky, biologicky nebo vše dohromady? Program experimentů si můžete zvolit sami nebo si od nás nechat poradit.

Ukázka nabídky experimentů

 • vulkanismus (GEOLOGIE) – postavení vlastní sopky, pozorování erupce
 • magnetismus (FYZIKA) – vznik magnetického pole, určování severního a jižního pólu Země pomocí jednoduché buzoly
 • CO2 a O2 (CHEMIE) – vlastnosti CO2/O2, výroba CO2 pomocí dostupných chemikálií
 • izolace DNA (BIOLOGIE) – získání genetické informace z ovoce
 • statická elektřina (FYZIKA) – co je elektrický proud/statická elektřina, neuvěřitelné pokusy
 • funkce plic a srdce (BIOLOGIE) – sestavení zjednodušeného modelu srdce a plic
 • zkameněliny (GEOLOGIE) – tvorba novodobých fosilií
 • sluneční soustava (ASTRONOMIE) – sestavení sluneční soustavy
 • mechanická energie (FYZIKA) – sestavení katapultu, soutěž ve střelbě z katapultu
 • povrchové napětí (FYZIKA) – co by se stalo, kdyby v přírodě nebylo povrchové napětí

V případě zájmu Vám rádi zašleme kompletní seznam experimentů. 

Cena 

pro zjištění ceny pište na info@krouzky.cz a uveďte následující údaje:

 • délka akce v hodinách
 • počet dětí
 • počet požadovaných experimentů
 • místo konání akce

My Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Fotografie z proběhlých workshopů na ZŠ Nepomucká naleznete zde

 


Mám zájem o akci

Pokud máte o akci zájem nebo se chcete jen více informovat, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vaše dotazy zodpovíme.

 

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování