Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Co ?ek? Va?e d?ti na krou?ku V?DA N?S BAV??

Publikováno: 10.07.2016

Krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV? - u? jste o nich jist? sly?eli, ale mo?n? nev?te, co si pod t?m n?zvem p?edstavit? Sledujte na?e video a zjist?te, jak? je ?koda, ?e va?e d?t? je?t? v?deck? krou?ky nenav?t?vuje!

Krou?ky prob?haj? po cel? republice a st?le je mo?n? se p?ihl?sit.

Vyberte si i z na?ich dal??ch krou?k?:

HEJBNI MOZKEM - krou?ek pro zlep?en? studijn?ch dovednost? pln? z?bavy a her

KOSTKY N?S BAV? - krou?ek pro zlep?en? studijn?ch dovednost? pln? z?bavy a her

T???me se na V?s!

T?m V?da n?s bav?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování