Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

DEN ZEM? - 23. 4. 2019 v EKOCENTRU PRALES

11.04.2019

Mil? rodi?e a d?ti, 

r?di bychom V?s pozvali na akci:

DEN ZEM?

kter? se kon? v ?ter? 23. 4. 2019 od 8:30 do 15 hodin v lokalit? EKOCENTRA PRALES

Mladoboleslavsk? 953, Praha 9-Kbely

Leto?n?m t?matem je: VODA KOLEM N?S

 

  • Akce je zam??ena na problematiku ochrany ?ivotn?ho prost?ed?, odpad?, zdrav?ho ?ivotn?ho stylu aj.
  • Pro d?ti jsou p?ipraveny nejr?zn?j?? aktivy z ochrany ?ivotn?ho prost?ed?, Zoo koutek a samoz?ejm? V?DA N?S BAV?!

R?di v?s na akci uvid?me! Na v?echny d?ti i rodi?e se velmi t???me v ?ter? 23.4. 2019!

Va?e V?DA N?S BAV?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz