Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Dobrodru?n? l?to s V?DA N?S BAV?

06.04.2018

Mami, tati, v?te, co budu d?lat tohle l?to? 

Vyprav?m se na dobrodru?nou expedici!

Na cestu do nitra kapky vody s V?DA N?S BAV?, stejn? jako do j?dra slunce za vod?kem. Nav?t?v?m doby minul? na tajupln? cest? ?asem. Budu pronikat do hlubok?ho vesm?ru i do tajemn? ???e zv??at. Najdu nov? si kamar?dy a spole?n? se budeme bavit a sm?t! Sportovat, pozn?vat a b?dat!

Tati, m??u? 

V?DECK? L?TO

Objev?me sv?t H2O. Budeme zkoumat vodu. Zjistit v?ce

VYN?LEZY HISTORIE

Vyprav?me se na dobrodru?nou cestu ?asem. Zjistit v?ce

LETEM ZOO SV?TEM

Sezn?m?me se s ?ivo?i?nou ???? na?? planety. Zjistit v?ce

TAJEMSTV? VESM?RU

Pozn?me kr?sy a tajemstv? vesm?ru. Zjistit v?ce

SPORT KEMPY

Sportovn?, fotbalov? t?bory pro d?ti. Zjistit v?ce

ISLAND ADVENTURE

Nau??me se anglicky. Mluvit i myslet! Zjistit v?ce


Va?e V?DA N?S BAV?


Doporu?ujeme:

www.krouzkyatabory.cz

1274 t?bor?, 1739 krou?k?, 197 m?st. Tis?ce mo?nost? pro celou rodinu! 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování