Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Hur?, je tu ?kola! A s n? i nov? krou?ek V?DA N?S BAV?!

Publikováno: 01.09.2016

Co v?s ?ek? v nov?m ?koln?m roce? P?ece zbrusu nov? experimenty, nov? pozn?n? a nov? z??itky. V tomto ?koln?m roce si s na??m profesorem Alb?kem sestav?te nap??klad model ekologick?ho automobilu, dozv?te se jak funguje periskop ?i si vyrob?te vlastn? krasohled a mnoho dal??ho.

Dok??eme v?m, ?e chemie, fyzika, p??rodopis ?i astronomie mohou b?t v??n? z?bava.

V?ce informac? o krou?ku a p?ihl??en? najdete na na?em webu.

Zjistit více o kroužku

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování