Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

JI?? GRYGAR SLAV? 80. NAROZENINY - BLAHOP?EJEME

17.03.2016

Zn?m? populariz?tor v?dy - astronom Ji?? Grygar se dnes do??v? osmdes?ti let. Je autorem nejen legend?rn?ho po?adu Okna vesm?ru doko??n, ale i ?ady odborn?ch astronomick?ch v?raz?, kter? vymyslel, aby nemusel pou??t anglicismy.

V?ce informac? v ?l?nku zde.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování