Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Kdo pozd? chod?, s?m sob? ? ob?as u?et??

04.08.2016

??dn? nudn? pr?dzniny, tohle l?to je o z?bavu postar?no! Zabavte d?ti o pr?zdnin?ch a je?t? u?et?ete.

P?ipravili jsme pro V?s speci?ln? Last minute akci – 10 % sleva na p??m?stsk? t?bor V?DECK? L?TO.

Objevte s n?mi taje alchymistick? d?lny na dvo?e Rudolfa II., ?i se vzneste raketou do kosmick?ch v??in.

Akce plat? pouze pro prvn? 3 m?sta ve vybran? lokalit? a do 11. srpna 2016.

Turnus:

22.8. – 26.8. 2016

Lokality:

Z? Barrandov, Praha 5 - p?ihl?sit na t?bor

Z? Klausova, Praha 5 - p?ihl?sit na t?bor

Fakulta dopravn? ?VUT, Praha 2, Albertov - p?ihl?sit na t?bor

Z? Jana Broskvy - Brno p?ihl?sit na t?bor

Z? ?tef?nikova - Pardubice - p?ihl?sit na t?bor

 

T???me se na V?s na t?bo?e!

T?m V?DA N?S BAV?

 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz