Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

N?V?T?VA MINISTRYN? ?KOLSTV? NA KROU?KU V SOKOLOV?

21.03.2016

V pond?l? 14. b?ezna jsme na Z? Rokycanova zah?jili, jako ka?d? t?den, krou?ek V?DA N?S BAV?. Tato hodina byla ov?em jin? ne? ostatn? - o?ek?vali jsme n?v?t?vu pan? ministryn? K. Valachov?.

V prvn?ch n?kolika minut?ch krou?ku jsme si rozdali role (zapisovatel, mluv??, v?robce, vedouc?, materi?ln?k) a vylu?tili osmism?rku. Pot? jsme se pustili do pozn?v?n? svalov? soustavy ?lov?ka. Z tvrd?ch pap?r? a ?pejl? jsme nejprve vyrobili model kostry horn? kon?etiny. Na ten pak bylo pot?eba nav?zat nafoukl? bal?nky a vytvo?it tak biceps a triceps. V tuto chv?li se ozvalo klep?n? na dve?e, vstoupila pan? ministryn?. Se zaujet?m chodila od jedn? pracovn? skupiny ke druh? a prohl??ela si na?e je?t? nedokon?en? modely svalov? soustavy. Byl to pro n?s z??itek!

V?ce ve fotogalerii zde.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování