Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Nemus?te do sv?ta na zku?enou, jsme bl??, ne? si mysl?te. Otev?r?me nov? m?sta!

09.08.2016

Na?e v?deck? krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV? pot??? od za??tku ?koln?ho roku mal? v?d?tory v dal??ch m?stech ?esk? republiky.

Prvn?m nov?m m?stem je druh? nejv?t?? m?sto na Morav? s populac? cca 300 tis?c obyvatel, m?sto sportu roku 2014 s bohatou hornickou minulost?.

Druh?m m?stem je historick? metropole cel? Moravy, s?dlo arcibiskupstv?, ?est? nejlidnat?j?? m?sto ?R s v?znamnou m?stskou pam?tkovou rezervac?.

Ano, je to tak, nov? n?s najdete v Ostav? a Olomouci! Sledujte n?? web, nab?dka krou?k? v t?chto m?stech se objev? zanedlouho.

 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz