Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Nenechte se m?lit, v?deck? t?bor rozhodn? nen? jen pro kluky!

29.07.2016

Jestli jste si mysleli, ?e v?da je jen pro kluky, tak se pod?vejte na d?ti z p??m?stsk?ho t?bora v Brn?. Holky jsou dokonce v p?evaze :-)

A co?e je letos na t?bo?e ?ek?? Jak jist? v?te, leto?n? t?ma p??m?stsk?ho t?bora je V?da v pr?b?hu stalet? aneb je Zem? placat?? Tak se p?idejte a objevte s n?mi taje alchymistick? d?lny na dvo?e Rudolfa II., nebo se vzneste raketou do kosmick?ch v??in.

p??m?stsk? t?bor Brno

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz