Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Neprop?sn?te letn? t?bory, p?ihlaste se na p??m?stsk? t?bor V?DA N?S BAV?

07.04.2017

Poj?te s n?mi pozn?vat v?voj ?lov?ka, faunu na?? modr? planety i netu?en? tajemstv? vesm?ru. Vydejte se s n?mi na dobrodru?nou cestu mal?ho v?dce. 

V?DECK? L?TO

Vznik a v?voj ?ivota na Zemi aneb od Prav?ku k „Robov?ku“

D?ti objev? s?lu p??rodn?ch ?ivl?, t?lesnou stavbu ?lov?ka a postav? si nejr?zn?j?? mechanick? stroje a rakety. 

LETEM ZOO SV?TEM

Vznik a v?voj ?ivo?i?n? ???e na na?? planet?

Z?bavnou formou se d?ti sezn?m? se v?emi skupinami ?ivo?ich?, kter? ob?vaj? na?i modrou planetu.

TAJEMSTV? VESM?RU

Vznik a v?voj vesm?ru

Mal? astronomov? nav?t?v? mnoho zaj?mav?ch m?st a samoz?ejm? jsou pro n? p?ipraveny i tematick? experimenty.

Mrkn?te na na?i nab?dku p??m?stsk?ch t?bor? pro Prahu a okol?. ;)

Zobrazit nabídku táborů

Va?e V?DA N?S BAV?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz