Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Neprop?sn?te V?DECK? L?TO, m?sta rychle ub?vaj?. P?ihlaste se v?as.

22.05.2017

Nov? t?ma a nov? experimenty

Vydejte se s n?mi na dobrodru?nou cestu po stop?ch vzniku a v?voje ?ivota na Zemi od Prav?ku k "Robov?ku". P?ihlaste se ale v?as, m?sta rychle ub?vaj?!

Sezn?m?me se s p??rodn?mi ?ivly - vodou, ohn?m a v?trem, kter? na Zemi vl?dly na po??tku sv?ta. Budeme studovat ?lov?ka, vytv??et ??sti lidsk?ho t?la, pozn?vat jak funguj?. Nemine n?s ani v?k v?dy a techniky, b?hem kter?ho si postav?me nejr?zn?j?? mechanick? stroje a rakety.

M??ete se t??it na:

  • v?deck? experimenty, tematick? exkurze
  • celot?borovou hru, pohybov? aktivity, z?bavu
  • t?bor je ide?ln? pro v?echny zv?dav? ??ky prvn?ho stupn? Z?, 6 - 12 let
  • ka?d? pracovn? den b?hem letn?ch pr?zdnin od 7:30 do 16:00
  • d?t? se m??e z??astnit cel?ho t?dne nebo jen vybran?ch dn?

Zobrazit nabídku táborů

 

Va?e V?DA N?S BAV?

 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování