Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Nevy?lo V?m hl?d?n?, nebo na posledn? chv?li p?em??l?te, kam s d?tmi?

17.08.2016

Pokud V?m vypadlo hl?d?n? nebo jen p?em??l?te, jak d?tem zpest?it konec l?ta, pod?vejte se na na?e p??m?stsk? t?bory V?DECK? L?TO, mo?n? V?m padnou do oka.

T?bory jsou vhodn? pro d?ti od 6 do 12 let a prob?haj? ka?d? pracovn? den b?hem letn?ch pr?zdnin od 7:30 do 16:00 ve ?kol?ch ve v?ech kraj?ch ?R.

P?ihl?sit se m??ete na cel? turnus nebo jen na p?r dn?.

Leto?n? t?ma je "V?da v pr?b?hu stalet? aneb je Zem? placat??" a podle odhlas? rodi?? je opravdu o co st?t:-)

Více informací o táboru

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování