Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Odpov?zte na sout??n? ot?zku a vyhrajte voucher na 250 K?

15.06.2016

M?me pro V?s sout??n? ot?zku: KDO ?EKL „A P?ECE SE TO??“ ?

Prvn?ch 50 spr?vn?ch odpov?d? vyhr?v? voucher na 250 K?, kter? m??ete vyu??t na aktivity V?DA N?S BAV?, nap?. p??m?stsk? t?bory, v?deck? krou?ky ?i n?kup tri?ka.

?e?en? n?m m??ete poslat na email info@vedanasbavi.cz do 20.6.2016 v?etn?.

Pouk?zka je platn? a? do konce roku 2016 a je p?enosn?, tak?e ji m??ete i v?novat kamar?dovi ?i kamar?dce.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování