Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

P?ihla?ov?n? na krou?ky je u? v pln?m proudu! Co n?s ?ek? za lekce a kde n?s nov? najdete?

16.09.2016

Po pr?zdnin?ch se u? zase d?ti zabydluj? ve ?kole a vy stoj?te p?ed ot?zkou, jak? krou?ek by je nejv?c bavil a byl jim z?rove? p??nosem?

S popul?rn?m v?deck?m krou?kem pro d?ti V?DA N?S BAV? nem??ete ?l?pnout vedle!

Pod dozorem na?eho profesora Alb?ka si letos d?ti na krou?ku vyzkou?? zase ?pln? nov? experimenty, nap?. si vyrob? model ekologick?ho automobilu, odhal? princip periskopu, vyrob? si vlastn? krasohled a mnoho dal??ho. Ale hlavn? je to bude n?ramn? bavit!

Letos se mohou t??it i d?ti z Ostravy, Olomouce, Berouna, Ji??na, Pod?brad a ?ady dal??ch m?st, kde nov? otev?r?me na?e v?deck? krou?ky.

Zjistit více o kroužku

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz