Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

P?ihlaste se na krou?ek za sn??enou cenu a podpo?te sv?ho mal?ho genia

06.03.2017

P?ihl?sit se na krou?ek m??ete i nyn? a levn?ji

Cena V?m bude pon??ena podle za??tku ??asti na krou?ku. Podrobnosti sn??en? cen naleznete ZDE.

Podpo?te sv?ho mal?ho badatele a p?ihlaste na krou?ek V?DA N?S BAV? u? dnes.

Zjistit více o kroužku

14. b?ezna tomu bude p?esn? 138 let, kdy se narodil Albert Einstein, jeden z nejv?t??ch mozk? 20. stolet?, v n?meck?m Ulmu.

V?d?li byste, jak p?esn? zn? nejslavn?j?? rovnice v?ech dob?

a)  M=c2m
b)  E=mc2
c)  C=m2c

 

V?te zn?n? on? Einsteinovy rovnice?

 

Pom??eme V?m.
Energie = hmotnost · (rychlost sv?tla ve vakuu)2

Podle t?to rovnice je celkov? mno?stv? energie, kter? lze z t?lesa z?skat p?i nep?soben? vn?j??ch sil (tedy kinetick? i klidov? energie), rovno hmotnosti t?lesa vyn?soben? druhou mocninou rychlosti sv?tla.

Za „b“ je spr?vn?.

E=mc2


T???me se na vid?nou na krou?ku!

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz