Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

?lapeme n?sil? na paty - 6. ro?n?k charitativn?ho pochodu

Publikováno: 21.09.2019

Dal?? ro?n?k pochodu na podporu organizace ACORUS - centra na pomoc ob?tem dom?c?ho n?sil? a V?DA N?S BAV?!

21. 9. 2019

Start bude otev?en mezi 11. a 13. hodinou. M??ete se zaregistrovat na m?st? v kempu D?b?n a tam zaplatit startovn? nebo se m??ete registrovat p?edem online. Prvn?ch 100 online registrovan?ch obdr?? drobn? d?rky od partner? pochodu.
P?jdeme po dvou okru?n?ch tras?ch - rodinn? se stanovi?ti bude dlouh? 6 km a druh? turistick? 10 km.
Na krat?? trase budou d?ti na stanovi?t?ch plnit r?zn? ?koly a za jejich spln?n? dostanou raz?tka. Za vypln?nou karti?ku s raz?tky bude ?ekat v c?li sladk? odm?na.
Minim?ln? startovn? ve v??i 150 K?, d?ti zdarma.
V c?li v kempu D?b?n bude p?ipraven odpoledne krom? v?tvarn? d?lny i z?bavn? a hudebn? doprovodn? program. O podrobnostech odpoledn?ho programu v?s budeme postupn? informovat zde nebo na na?em webu www.slapemenasilinapaty.cz

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování