Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Sleva 15 % na v?deck? krou?ek pro d?ti

08.11.2016

Za??tek ?koln?ho roku je obvykle velmi hektick? a Vy si teprve sna??te zorganizovat a ust?lit t?denn? pl?ny?

Je?t? nen? pozd?

Pokud jste je?t? nestihli p?ihl?sit sv? d?tko do krou?ku, v?bec se t?m nemus?te tr?pit. Po 4. lekci m??ete uplatnit slevu 15% na krou?ek V?DA N?S BAV?.  

Ka?d? lekce je zam??ena na samostatn? experiment, tak?e nemus?te m?t obavy, ?e by Va?e d?t? bylo jakkoli pozadu.

Pod?vejte se, zda na Va?? ?kole je?t? zb?v? m?sto a p?ihla?te se na krou?ek:

Zjistit více o kroužku

Jak? lekce n?s ?ekaj??

V nadch?zej?c?ch lekc?ch se d?ti mohou t??it na pokusy jako t?eba Kartografie, kde si vyrob? vlastn? mapu a 3D model zemsk?ho povrchu nebo No?n? oblohu, jej?? model si sami vytvo?? a nau?? se na n?m ur?ovat souhv?zd? v jednotliv?ch ro?n?ch obdob?ch.

 

T???me se na V?s!

t?m V?da n?s bav?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz