Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

T?bor V?DECK? L?TO - Na co se m??ete t??it? T?eba na model srdce!

Publikováno: 24.04.2017

Bije srdce Va?eho mal?ho v?dce pro v?du? Pak s n?mi poj?te odhalit tajemstv? jeho fungov?n? a mno dal??ho na p??m?stsk? t?bor!

O ?em je leto?n? V?DECK? L?TO?

Vznik a v?voj ?ivota na Zemi aneb od Prav?ku k „Robov?ku“ je t?matem leto?n?ho t?bora. D?ti za?ij? dobrodru?nou v?pravu za p??rodn?mi ?ivly, fungov?n?m ?lov?ka a v?kem v?dy a techniky.

Mrkn?te na na?i nab?dku letn?ch p??m?stsk?ch t?bor?:

Zobrazit nabídku táborů

V?d?li jste, ?e...

Lidsk? srdce p?i jednom ?deru vytla?? do c?vn? s?t? organismu dlouh? 140 000 kilometr? 60 a? 90 mililitr? krve (to jsou skoro 4 "pan?ky"). Kdybychom to se?etli, dostali bychom se na 4.800 litr? za den (to je asi 20 napu?t?n?ch van), 2 miliony litr? za rok (11 ?elezni?n?ch vagon?) a 169 milion? litr? za ?ivot.

Va?e V?DA N?S BAV?

 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování