Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

T???te se na nov? experimenty? Brzy za??n?me!

11.01.2017

S nov?m rokem nov? experimenty

Co n?s na krou?ku V?DA N?S BAV? ?ek? v nadch?zej?c?m pololet??

 • rozsv?cen? neuronu
 • model atmosf?ry
 • hr?tky s optick?mi klamy
 • pom??en? s?ly vlastn?m silom?rem
 • v?roba visut?ho mostu
 • kouzla s DNA
 • a spousta dal??ch experiment?

Je?t? nejste p?ihl??eni na nov? pololet?? Zanedlouho za??n?me!

Přihlásit na kroužek

 

Rok 2016 v ??slech

A trocha bilancov?n? nad uplynul?m rokem. Tady je p?r zaj?mav?ch ??sel z na?eho v?deck?ho roku 2016:

 • v ?esk? republice se na?ich krou?k? z??astnilo v roce 2016 t?m?? 9 000 d?t?
 • pou?ili jsme bezm?la 165 000 p?ip?n??k?, 60 000 ?pejl?, 36 000 kor?lk?, 31 000 br?ek, 17 000 bal?nk?, 632 kg plastel?ny, 3600 balen? potravin??sk?ch barev a mnoho dal??ho
 • pom?r d?vek na na?ich krou?c?ch je u? na 40%, co? n?m d?l? radost. V?da je toti? z?bavn? pro v?echny!
 • pro?kolili jsme v?ce ne? 500 lektor?
 • p?ipravili jsme pro na?e d?ti 28 nov?ch unik?tn?ch pokus?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz