Věda nás baví a KROUŽKY se spojily

Publikováno: 25.02.2024

NOV? P?ILE?ITOSTI, JE?T? V?CE ZKU?ENOST?, NOV? KAPITOLA MO?NOST?  

U? to nejsou dv? spole?nosti, ale jedna, za to a s dvojn?sobnou chut? bavit d?ti po ?kole a o pr?zdnin?ch. 

KROU?KY nab?zej? volno?asov? aktivity ve ?kol?ch ji? 25 let, a tak jsme dnes hrd? na to, ?e jsme se stali p?edn? organizac? v oblasti tr?ven? voln?ho ?asu d?t? po ?kole, a to obzvl??t? v dne?n? online dob?.  

Dr?te n?m palce, a? n?m roste nejen po?et krou?k?, d?t?, partnersk?ch ?kol, ale taky kvalita krou?k? a chu? bavit d?ti tak, jako dosud.

S n?mi je toti? fajn z?stat po ?kole. 

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování