Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

V?DECK? OSLAVA NAROZENIN ?ERNO?ICE

29.02.2016

P?edposledn? ?norov? v?kend jsme se z??astnili n?kolikan?sobn? narozeninov? oslavy a u?ili jsme si v?deck? odpoledne s d?tmi v ?erno?ic?ch.

T?my „zelen?“, „mod??“, „oran?ov?“ a „fialov?“ se vyst??daly u ?ty? stanovi??. Spolu s lektory se s nad?en?m pono?ily do objevov?n? s?ly magnetismu a v?roby kompasu, p?i zkoum?n? vlastnost? kapalin si zahr?ly na Isaaca Newtona a sezn?mily se s nenewtonskou kapalinou. Tak? se p?esv?d?ily, ?e i kdy? se to nezd?, voda m? v?t?? hustotu ne? olej, nau?ily se rozd?lit sm?s barev na k??d? a nakonec si sestavily a odp?lily pap?rov? rakety do vesm?ru.

U ka?d?ho stanovi?t? d?ti z?skaly za sv? ?sil? a aktivitu t?i p?smenka, ze kter?ch poskl?daly na konci tajenku. Z v?deck? narozeninov? oslavy si krom? vlastn?ch v?robk? odnesly i spoustu z??itk? a v?domost?.

V?ce ve fotogalerii zde.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz