Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

V?DECK? L?TO nyn? levn?ji! P?ihlaste se a zapla?te o 250 K? m?n?. Posledn? m?sta na vybran?ch t?borech.

Publikováno: 02.08.2017

Alb?k op?t nad?luje!

N?? patron prof. Alb?k nad?luje d?tem a rodi??m! Nyn? o 250 K? levn?j?? vybran? p??m?stsk? t?bory V?DECK? L?TO v term?nu od 14. 8. do 18. 8. na:

  • Z? Podb?lohorsk?, Praha 5
  • V?deck? l?to na Z? Sta?kova 2, Pardubice

Zobrazit nabídku táborů

V?DECK? L?TO levn?ji

Neprop?sn?te v?jime?nou akci na letn? t?bory a poj?te s n?mi na dobrodru?nou v?pravu za pozn?n?m "Od Prav?ku k Robov?ku". D?ti si vyzkou?? mnoho experiment?, za?ij? zaj?mav? exkurze a mnoh?mu se nau??. 

V?em p?ejeme kr?sn? ?ervenec pln? slunce.

Va?e V?DA N?S BAV?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování