Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

V?echny na?e tri?ka jsou nyn? o 20% levn?j??!

14.03.2019

Je jaro roku 1879 a v n?meck?m Ulmu, nedaleko Dunaje se rozezn?l pl?? mal?ho Alberta Einsteina. Je tomu 140 let co se narodil tento velk? v?dec (autor obecn? i speci?ln? teorie relativity a mnoha dal??ch objev? a teori?), kter? je p?edobrazem na?eho profesora Alb?ka.

Slav?me v?ro?? jeho narozen? a proto jsme p?ipravili speci?ln? AKCI. 

Inspirac? pro na?eho patrona profesora Alb?ka byl a st?le je Albert Einstein, proto jsme se rozhodli k jeho 140 narozenin?m ud?lat radost komu jen p?jde! Nyn? si do konce b?ezna m??ete koupit stylov? v?deck? tri?ka za super cenu!

 

Slav?m s V?dou a chci tri?ko! 

 

   

 

L?to s Alb?kem!

Nezapome?te se kouknout i na na?e letn? p??m?stsk? t?bory. Letos je nab?dka obzvl??t? poveden? a roz???ena o dal?? t?matick? t?bory.

Koukneme se na t?bory! 

 

Va?e V?DA N?S BAV?

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz