Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Voda, vítr a sluneční záření? Aneb exkurze do obnovitelných zdrojů

Datum konání: 28.03.2015

exkurze do informačního centra obnovitelné zdroje

Vodní turbína, tepelné čerpadlo, solární panel, biomasa? Návštivte s námi vodní elektrárnu Hučák na "Hučavém" jezu. Podívejte se s nám tam, kam oko bežného smrtelníka nedohlédne. Jako bohus Vás čeká prohlídka Muzea východních Čech. Vydejte se s námi za poznáním do centra Obnovitelné zdroje společnosti ČEZ

%ODKAZ_PRIHLASKA%

   

zdroj: www.cez.cz

VĚDECKÁ EXKURZE DO INFORMAČNÍHO CENTRA OBNOVITELNÉ ZDROJE

Infocentrum je umístěno v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Představí vám principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy, představí také tepelné čerpadlo a geotermální energii. V expozici najdete historické exponáty dokumentující tradici využívání obnovitelných zdrojů, i moderní interaktivní exponáty, které vám představí obnovitelné zdroje zábavnou hravou formou.

Více na zde

    

zdroj: www.cez.cz

CENA EXKURZE:

 • dítě 590 Kč (účast dospělého není podmínkou)
 • dospělý 690 Kč

CENA ZAHRNUJE:

 • vstup do muzea a elektrárny
 • dopravu tam i zpět
 • teplý oběd
 • celodenní odborný dozor lektora

TERMÍN:

 • Sobota 28. března (přihlašování do pondělí 23. března do 12 hodin!)
 • Sejdeme se v 7:45 na Černém mostě u nástupiště č. 6, odkud v 8:15 odjíždí autobus společnosti Student Agency do Hradce Králové, kam dorazíme v 9:30.
 • Odjezd z Hradce Králové v 16:15, příjezd do Prahy v 17:30 na autobusové nádraží na Černém mostě, opět autobusem Student Agency.

POKYNY:

Na cestu se vybavte malým batůžkem s pitím a svačinkou. Vedoucímu zájezdu, prosím, předejte vyplněný účastnický list, který jste obrželi emailem a kopii kartičky pojištěnce ZP.

HARMONOGRAM:

 • 8:15 odjezd z Prahy autobusem Student Agency (lístek v ceně, děti si převezmou na místě lektoři, kteří za ně budou mít po celou dobu zodpovědnost)
 • 9:30 příjezd do Hradce Králové
 • 9:30 - 10:00 přesun do Informačního centra
 • 10:00 – 11:45 návštěva Informačního centra a vodní elektrárny Hučák (cca 2 hodiny)
 • 12:00 oběd v Hradci Králové
 • 13:00 – 15:00 návštěva Muzea východních Čech
 • 16:15 odjezd zpět do Prahy 

NA CO SE MŮŽETE TEŠIT?

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK V expozici jsou skutečné historické turbíny Kaplanova a Peltonova nebo funkční model pro bezpečné vyvolání větrného tornáda. Ke shlédnutí je zde reálný solární panel, řez reálného kotle na biomasu a tepelné čerpadlo. Pro interaktivní část je možno shlédnout dřevěné kolo na spodní vodu, autentický model větrné elektrárny i skutečnou mnohatunovou vodní turbínu.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů, včetně předmětů zařazených do doprovodné dokumentace.

Poznámka: Exkurze bude uskutečněna při minimálním počtu 15 zájemců!

KONTAKT:

Ing. Monika Pincová
+420 775 733 828
mpincova@vedanasbavi.cz

 


Přihlásit na exkurzi

bude upřesněna
Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím s pořízením fotografií zachycující mé dítě na kroužcích, táborech či jiných aktivitách Správce za účelem zveřejnění fotografií na webových stránkách www.vedanasbavi.cz nebo na facebooku Správce a možném použití k PR účelům po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas poskytuji i ostatním společnostem spřízněným se Správcem v rámci Omniveda Group s.r.o. pro účely zveřejnění fotografií na webových stránkách a facebookových profilech společností v rámci Omniveda Group s.r.o (Zvažte prosím svůj případný nesouhlas s fotografováním, často se setkáváme s tím, že je dětem líto, pokud se nemohou fotografovat s ostatními. Dříve než vyjádříte svůj nesouhlas, prohlédněte si naši fotogalerii. U fotek není uvedeno jméno dítěte.)

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací zde.
cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz