Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Výlet do Stříbrných dolů - Kutná Hora

Datum konání: 06.06.2016

ZAŽIJTE S NÁMI ATMOSFÉRU STŘÍBRNÉHO DOLU!

Víte, na co byly hornické pomůcky želízko a mlátko? Kam horníci ukládali hornické kahany a k čemu sloužily drobné výklenky ve zdech dolu? Na tyto otázky a mnoho dalších vám bude odpovězeno, pokud máte chuť zažít atmosféru středověkého stříbrného dolu a projít se několik metrů pod zemským povrchem ve štole.

Pojďte s námi na exkurzi do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře!

%ODKAZ_PRIHLASKA%

  

zdroj: http://www.cms-kh.cz/

VÍKENDOVÁ EXKURZE DO ČESKÉHO MUZEA STŘÍBRA Kutná Hora

České muzeum stříbra, jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice, je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu.

Současné muzeum se soustřeďuje na postupné budování rozsáhlé nové stálé expozice (dle finančních možností), jejíž náplň a scénáře jednotlivých dílčích částí vycházejí z hlavní charakteristiky sbírkového fondu a pracovního i badatelského zaměření muzea.

Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající téměř 120 000 kusů sbírek. Obrovský a ve své specializaci významný je také fond numismatický (zahrnuje mince, medaile, svátostky, bankovky atd.). Dosahuje cca 19 000 kusů. Výtvarný fond o 9 000 kusech sbírek zahrnuje obrazy, kresby, grafiky i plastiky. Rudy, minerály, horniny a sbírky paleontologické jsou uloženy v počtu téměř 7 000 ks ve sbírkách geologických. Stejného počtu dosahuje i rozsáhlý fond uměleckého řemesla, jehož základ, obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen již od konce 19. století. V tomto fondu jsou samozřejmostí i takové předměty, jejichž popis nesmí chybět v žádných dějinách hmotné kultury. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Více informací zde www.cms-kh.cz

  

zdroj: http://www.cms-kh.cz/

CENA EXKURZE:

 • děti 590 Kč
 • dospělí 690 Kč

CENA ZAHRNUJE:

 • vstup do Českého muzea stříbra
 • dopravu tam i zpět
 • oběd v Kutné Hoře
 •  celodenní odborný dozor lektora

TERMÍN:

 • Sobota 6. června (přihlašování do pondělí 1. června do 12 hodin!)
 • Sejdeme se v 8:30 na Hlavním nádraží ve vestibulu u vstupu do metra 
 • Odjezd do Kutné Hory v 9:11 z Hlavního nádraží v Praze, příjezd do Kutné Hory kolem 10:00 vlakem číslo EC 123
 • Odjezd z Kutné Hory v 16:13, příjezd do Prahy v 17:13 na Hlavní nádraží vlakem číslo R 886

POKYNY:

 • Na cestu se vybavte malým batůžkem s pitím a svačinkou. Vedoucímu zájezdu, prosím, předejte vyplněný účastnický list, který jste obrželi emailem a kopii kartičky pojištěnce ZP.

HARMONOGRAM:

 • 9:00 odjezd z Prahy Hlavního nádraží vlakem EC 123 (děti si převezmou lektoři, kteří za ně budou mít po celou dobu zodpovědnost)
 • 10:10 příjezd do Kutné Hory
 • 10:15 - 10:45 přesun do Kutné Hory 
 • 11:00 návštěva Českého muzea stříbra, stříbrných dolů (3 – 4 hodinový program)
 • 12:30 oběd přímo v Kutné Hoře
 • 16:13 odjezd zpět do Prahy 

NA CO SE MŮŽETE TEŠIT?

Součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra je středověké důlní dílo v prostoru mezi hlavní budovou muzea, Hrádkem a chrámem sv. Barbory.

Štola byla vyražena v rulách kutnohorského krystalinika těsně při styku s bazálními křídovými slepenci. Na mnoha místech ve stropě je možné pozorovat křemenné i rulové valouny tohoto slepence. V nadloží ruly se nacházejí usazené horniny obsahující vápenec, proto se ve štole setkáváme s podobnými jevy jako v krasových jeskyních. Středověcí horníci pracovali ručně, s hornickými kladívky - želízkem a mlátkem. Stopy po práci se želízky jsou patrny na mnoha místech stěn i stropu štoly. Kromě toho jsou na stěnách vysekány četné drobné výklenky, do kterých horníci vkládali hornické kahany.

Pro návštěvníky je zpřístupněno asi 250 m štoly, v zimních obdobích, mezi návštěvními sezónami, pracují členové České speleologické společnosti již několik let na průzkumu, zmapování a hydrologickém měření v dalších, veřejnosti nedostupných prostorách.

Poznámka: Exkurze bude uskutečněna při minimálním počtu 15 zájemců!

KONTAKT:

Ing. Monika Pincová
+420 775 733 828
mpincova@vedanasbavi.cz

 


Přihlásit na exkurzi

bude upřesněna
Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společností Věda nás baví o.p.s., IČO 24204137, se sídlem Velkopřevorské nám. 629/7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 873 (dále jen „Správce“).

Souhlasím s pořízením fotografií zachycující mé dítě na kroužcích, táborech či jiných aktivitách Správce za účelem zveřejnění fotografií na webových stránkách www.vedanasbavi.cz nebo na facebooku Správce a možném použití k PR účelům po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu. Tento souhlas poskytuji i ostatním společnostem spřízněným se Správcem v rámci Omniveda Group s.r.o. pro účely zveřejnění fotografií na webových stránkách a facebookových profilech společností v rámci Omniveda Group s.r.o (Zvažte prosím svůj případný nesouhlas s fotografováním, často se setkáváme s tím, že je dětem líto, pokud se nemohou fotografovat s ostatními. Dříve než vyjádříte svůj nesouhlas, prohlédněte si naši fotogalerii. U fotek není uvedeno jméno dítěte.)

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies. Více informací zde.
cancel
helpline kroužky

Můžeme Vám pomoci?

Nedaří se Vám dokončit přihlášku? Pokud máte problém, neváhejte nás kontaktovat:

Email: info@vedanasbavi.cz